Các khoản tiền phải nộp khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Các khoản tiền phải nộp khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở, hộ gia đình, cá nhân phải nộp những chi phí […]

Độ tuổi được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Độ tuổi được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Về độ tuổi đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Theo Điều 5 và Điều 97 Luật Đất đai 2013 chỉ quy định người sử dụng đất bao gồm hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức, người […]

CÁC LOẠI THUẾ, PHÍ CẦN BIẾT KHI CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Đối với những người mua đất, ngoài việc tìm hiểu giá trị, thông tin, tính hợp pháp đất thì còn cần phải lưu tâm đến những Khoản thuế, phí có liên quan. 1/ Thuế TNCN khi chuyển quyền sử dụng đất: Thuế suất đối với chuyển nhượng bất động sản là 2%  trên giá chuyển nhượng […]

Call Now Button