Category Archives: Cung cấp thợ hồ thời vụ và công nhân xây dựng làm thời vụ ngắn ngày

Cung cấp thợ hồ thời vụ và công nhân xây dựng làm thời vụ ngắn ngày

Thợ hồ họ Hứa, họ Lừa vì sao ?

tho-ho-ho-hua

THỢ HỒ HỌ HỨA – LƯU Ý KHI TUYỂN THỢ HỒ THỜI VỤ Nhiều bạn phản ứng: Tuyển người gặp toàn người thợ hồ họ Hứa – Xin hỏi các bạn một câu, bạn biết mức lương ở TP HCM hiện tại là bao nhiêu không ? Mức lương cho thợ giỏi giờ là 450k […]

Thợ hồ thời vụ và công nhân xây dựng thời vụ

tho-ho-thoi-vu-ngan-ngay

THỢ HỒ THỜI VỤ, LƯƠNG CÔNG NHÂN XÂY DỰNG THỜI VỤ TẠI TP HCM NĂM 2020 THÔNG BÁO MỨC LƯƠNG NGÀY THỢ HỒ – PHỤ HỒ ĐĂNG KÝ TẠI TP HCM 2020 ( tham khảo ) * PHỤ HỒ + Phụ học việc 250k + Phụ trung bình 300k, 320k, 330k + Phụ giỏi 350k, […]

Call Now Button