Category Archives: Danh sách thợ xây dựng đăng ký xin việc

THÔNG TIN ĐANH SÁCH THEO TỪNG QUẬN, HUYỆN

( Các ban nhấn thẳng vào tên QUẬN, HUYỆN nhé )

1.THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 1. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại quận 1
 2. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại quận 2
 3. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại quận 3
 4. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại quận 4
 5. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại quận 5
 6. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại quận 6
 7. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại quận 7
 8. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại quận 8
 9. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại quận 9
 10. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại quận 10
 11. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại quận 11
 12. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại quận 12
 13. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại quận Thủ Đức
 14. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại quận Bình Thạnh
 15. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại quận Phú Nhuận
 16. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại quận Gò Vấp
 17. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại quận Tân Bình
 18. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại quận Tân Phú
 19. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại quận Bình Tân
 20. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại huyện Củ Chi
 21. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại huyện Hóc Môn
 22. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại huyện Nhà Bè
 23. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại huyện Bình Chánh
 24. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại huyện Cần Giờ

2.TỈNH BÌNH DƯƠNG

 1. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại Tỉnh Bình Dương

3. TỈNH ĐÔNG NAI

 1. Danh sách Thợ xây dựng đăng ký xin việc tại Tỉnh Đồng Nai

YÊU CẦU KHI XIN VIỆC

CÁC BẠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN SAU

 • HỌ VÀ TÊN:……
 • CÔNG VIỆC ĐANG MUỐN XIN LÀM…..
 • NƠI ĐANG Ở TRỌ, HOẶC ĐĂNG Ở…..
 • SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ…..
 • MỨC LƯƠNG MONG MUỐN …..

CÁC BẠN ĐĂNG KÝ BẰNG CÁCH CÁCH SAU:

Quận 2 Thợ sơn đăng ký xin việc

thợ sơn quận 2

Quận 2 Thợ sơn có nhu cầu xin việc cần phải đăng ký 6 thông tin cơ bản sau Họ và Tên là gì ? Nghề nghiệp là thợ sơn, phụ sơn, hay là thợ xây dựng khác ? Quê quán, nơi sinh ra ?… Nơi đang ở trọ, nơi đang tạm trú ? Mức […]

Quận 1 Thợ sơn đăng ký xin việc

Quận 1 Thợ sơn có nhu cầu xin việc cần phải đăng ký 6 thông tin cơ bản sau Họ và Tên là gì ? Nghề nghiệp là thợ sơn, phụ sơn, hay là thợ xây dựng khác ? Quê quán, nơi sinh ra ?… Nơi đang ở trọ, nơi đang tạm trú ? Mức […]

Quận 12 Thợ sơn đăng ký xin việc

Thợ sơn quận 12

 Quận 12 Thợ sơn có nhu cầu xin việc cần phải đăng ký 6 thông tin cơ bản sau Họ và Tên là gì ? Nghề nghiệp là thợ sơn, phụ sơn, hay là thợ xây dựng khác ? Quê quán, nơi sinh ra ?… Nơi đang ở trọ, nơi đang tạm trú ? Mức […]

Tỉnh Đồng Nai, Thợ hồ đăng ký xin việc

Tỉnh Đồng Nai – Thợ xây dựng có nhu cầu xin việc cần phải đăng ký 6 thông tin cơ bản sau  Họ và Tên là gì ? Nghề nghiệp là thợ hồ, phụ hồ, hay là thợ xây dựng khác ? Quê quán, nơi sinh ra ?… Nơi đang ở trọ, nơi đang tạm […]

Tỉnh Bình Dương, Thợ hồ đăng ký xin việc

Tỉnh Bình Dương – Thợ xây dựng có nhu cầu xin việc cần phải đăng ký 6 thông tin cơ bản sau  Họ và Tên là gì ? Nghề nghiệp là thợ hồ, phụ hồ, hay là thợ xây dựng khác ? Quê quán, nơi sinh ra ?… Nơi đang ở trọ, nơi đang tạm […]

Huyện Cần Giờ, Thợ hồ đăng ký xin việc

Huyện Cần Giờ  – Thợ hồ có nhu cầu xin việc cần phải đăng ký 6 thông tin cơ bản sau với admin Tống Thi Họ và Tên là gì ? Nghề nghiệp là thợ hồ, phụ hồ, hay là thợ xây dựng khác ? Quê quán, nơi sinh ra ?… Nơi đang ở trọ, […]

Huyện Nhà Bè, Thợ hồ đăng ký xin việc

Huyện Nhà Bè  – Thợ hồ có nhu cầu xin việc cần phải đăng ký 6 thông tin cơ bản sau với admin Tống Thi Họ và Tên là gì ? Nghề nghiệp là thợ hồ, phụ hồ, hay là thợ xây dựng khác ? Quê quán, nơi sinh ra ?… Nơi đang ở trọ, […]

Huyện Củ Chi, Thợ hồ đăng ký xin việc

Huyện Củ Chi  – Thợ hồ có nhu cầu xin việc cần phải đăng ký 6 thông tin cơ bản sau với admin Tống Thi Họ và Tên là gì ? Nghề nghiệp là thợ hồ, phụ hồ, hay là thợ xây dựng khác ? Quê quán, nơi sinh ra ?… Nơi đang ở trọ, […]

Huyện Bình Chánh, Thợ hồ đăng ký tìm việc

Huyện Bình Chánh – Thợ hồ có nhu cầu xin việc cần phải đăng ký 6 thông tin cơ bản sau với admin Tống Thi Họ và Tên là gì ? Nghề nghiệp là thợ hồ, phụ hồ, hay là thợ xây dựng khác ? Quê quán, nơi sinh ra ?… Nơi đang ở trọ, […]

Huyện Hóc Môn, Thợ hồ đăng ký xin việc

Huyện Hóc Môn  – Thợ hồ có nhu cầu xin việc cần phải đăng ký 6 thông tin cơ bản sau với admin Tống Thi Họ và Tên là gì ? Nghề nghiệp là thợ hồ, phụ hồ, hay là thợ xây dựng khác ? Quê quán, nơi sinh ra ?… Nơi đang ở trọ, […]

Call Now Button