Category Archives: Tháo dỡ đập phá dọn dẹp công trình

Các dịch vụ :

a. Tháo dỡ và đập phá
b. Dọn dẹp, đổ xà bần trước khi thi công
c. Dọn dẹp, đổ xà bần sau khi thi công

Call Now Button