Lương Thợ hồ Phụ hồ năm 2023

Mức lương thợ hồ năm 2023
MỨC LƯƠNG THỢ HỒ – PHỤ HỒ TẠI SÀI GÒN NĂM 2023
PHỤ HỒ THỢ HỒ NĂM 2023 ĐƯỢC TRẢ VÀO CUỐI NGÀY THỨ 7 HÀNG TUẦN ( LƯƠNG TUẦN )
* PHỤ HỒ
+ Phụ học việc 300k – 340k
+ Phụ trung bình 350k – 380k
+ Phụ khá 380k – 400k
+ Phụ giỏi đa năng 420k – 450k
* THỢ HỒ 
– Thợ ép, thợ học việc 400k – 440k
– Thợ xây tô bình thường, ốp lát thường 450k – 480k
– Thợ xây tô ốp lát tốt 480k tới 500k
– Thợ xây tô ốp lát giỏi, đa năng 520k – 550k, trở lên—-
Tuyển thời vụ, tức là làm vài ngày dưới 1 tuần, Thợ và Phụ thời vụ thường phải tuyển Thợ Phụ giỏi vì phần đa làm các công việc khó không thể sửa lại như làm mới. Không nên sử dụng Thợ yếu làm Thời vụ
– Lương Thợ từ 600k tới 800k một ngày.
– Lương Phụ từ 400k tới 500k một ngày. Lương trả khi kết thúc công việc vì lý do làm ngắn ngày không trả theo tuần.
Các bạn lưu ý khi đi làm!

đăng ký xin việc thợ hồ


Share thông tin tới bạn bè biết!

Các bạn nhớ đăng ký theo mẫu, đủ thông tin để người tuyển dụng gọi trực tiếp cho bạn! Thông tin rõ ràng đỡ mất lòng sau này

 

CÁC BẠN NHẤN VÀO TÊN SAU ĐỂ DẪN LINK ĐẾN ĐỊA CHỈ THAM GIA

I. GROUP HỘI THỢ HỒ VÀ CÔNG NHÂN XÂY DỰNG

1. Hội Thợ hồ và Công nhân xây dựng

a. Hội Thợ hồ Phụ hồ

b. HỘI THỢ HỒ PHỤ HỒ

2. Hội Thợ hồ Phụ hồ Sài gòn

a. Hội Thợ Hồ Sài Gòn

3. Hội Thợ hồ và Công nhân Xây dựng Hà Nội – Miền Bắc

4. Hội Thợ hồ và Công nhân Xây dựng Miền Trung

5. Hội Thợ hồ và Công nhân Xây dựng Miền Tây

II. FANPAGE THỢ HỒ, CÔNG NHÂN XÂY DỰNG

1. Hội Thợ Hồ Phụ Hồ

2. Hội Thợ Hồ

3. Trang chuyên Thợ hồ.Thợ xây

4. Cung Cấp Thợ Hồ Phụ Hồ

 

DỊCH VỤ XÂY DỰNG ANH THI

☎️ ☑ LIÊN HỆ: 07676 34556 – 0979.284.380
🚀 🚀 web : https://cungungnhanluc24h.com

hotline cung ứng nhân lực

 

Call Now Button