Category Archives: Tổ đội thợ hồ thợ xây uy tín

THÔNG TIN TỔ ĐỘI THỢ HỒ, TỎ ĐỘI THẦU XÂY DỰNG PHẦN HỒ

☎️  LIÊN HỆ: 07676.34556 – 0979.284.380
🚀 🚀 web : https://cungungnhanluc24h.com

hotline cung ứng nhân lực

Danh sách các tổ đội chuyên thi công chống thấm

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐỘI CHUYÊN THI CÔNG CHỐNG THẤM Stt Họ tên ( níc face ) Tổ đội Số điện thoại Điạ chỉ ☎️ ☑ LIÊN HỆ: 07676.34556 – 0979.284.380 🚀 🚀 web : https://cungungnhanluc24h.com  

Danh sách các tổ đội chuyên thi công ốp lát

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐỘI CHUYÊN THI CÔNG ỐP LÁT Stt  Họ tên ( ních face )  Tổ đội  Số điện thoai  Địa chỉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ☎️ ☑ LIÊN HỆ: 07676.34556 – 0979.284.380 🚀 🚀 web : https://cungungnhanluc24h.com  

Danh sách các tổ đội chuyên thi công ghém mốc tô trát tường

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐỘI CHUYÊN THI CÔNG GHÉM MỐC TÔ TRÁT TƯỜNG Stt Họ tên ( ních face ) Tổ đội Số điện thoại Địa chỉ 1  Thắng Quyết Tổ đội ghém – tô  0868960134 Tp HCM 2 3 4 5 6 7 8 9 ☎️ ☑ LIÊN HỆ: 07676.34556 – 0979.284.380 🚀 🚀 web : […]

Danh sách các tổ đội thợ chuyên thi công khoán cầu thang

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐỘI THỢ CHUYÊN THI CÔNG CẦU THANG Stt Họ tên ( níc face ) Tổ đội Số điện thoại Địa chỉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ☎️ ☑ LIÊN HỆ: 07676.34556 – 0979.284.380 🚀 🚀 web : https://cungungnhanluc24h.com  

Danh sách các tổ đội thợ chuyên thi công cốt thép công trình

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐỘI THỢ CHUYÊN THI CÔNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH Stt Họ tên ( níc face ) Tổ đội Số điện thoại Địa chỉ 1 Cường Mập Thép 0934973317 Tp HCM 2 Phương Thép 0962104080-0947104080 Tp HCM 3 Tuấn Thép 0917802806 Tp HCM 4 5 6 7 8 9 ☎️ ☑ LIÊN HỆ: […]

Danh sách các tổ đội thợ chuyên thi công coffa

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐỘI THỢ CHUYÊN THI CÔNG COFFA GỖ – THÉP – NHÔM Stt Họ tên ( níc face ) Tổ đội Số điện thoại Địa chỉ 1 Đường Coffa 0964730568  TP HCM 2 Quang Coffa 01275008333-  TP HCM 3 Đức – Quang Coffa 0367728727  TP HCM 4 5 6 7 8 9 […]

Danh sách các tổ đội thợ chuyên đổ bê tông

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐỘI THỢ CHUYÊN ĐỔ BÊ TÔNG Stt Tổ đội Đổ thủ công- Bê tông tươi Số điện thoại Địa chỉ ☎️ ☑ LIÊN HỆ: 07676.34556 – 0979.284.380 🚀 🚀 web : https://cungungnhanluc24h.com  

Danh sách các tổ đội Thợ hồ phụ hồ tại Thành Phố Hồ Chí Minh

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐỘI THỢ HỒ PHỤ HỒ TẠI TP HCM Stt Họ tên ( Ních Face ) Tổ đội – Thợ chuyên  Số điện thoại Địa chỉ 1 Anh Quang Tổ đội hồ 0973427207  Bình Dương 2 Hùng Tổ đội hồ 0907453151  Bình Dương 3 4 5 6 7 8 9 ☎️ ☑ LIÊN […]

Call Now Button