Tag Archives: thép công trình

Danh sách các tổ đội thợ chuyên thi công cốt thép công trình

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐỘI THỢ CHUYÊN THI CÔNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH Stt Họ tên ( níc face ) Tổ đội Số điện thoại Địa chỉ 1 Cường Mập Thép 0934973317 Tp HCM 2 Phương Thép 0962104080-0947104080 Tp HCM 3 Tuấn Thép 0917802806 Tp HCM 4 5 6 7 8 9 ☎️ ☑ LIÊN HỆ: […]

Call Now Button