Category Archives: Các tổ đội thợ hồ lãnh khoán

Phần các tổ đội chuyên phần xây dựng đăng ký

Danh sách các tổ đội chuyên thi công ghém mốc tô trát tường

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐỘI CHUYÊN THI CÔNG GHÉM MỐC TÔ TRÁT TƯỜNG Stt Họ tên ( ních face ) Tổ đội Số điện thoại Địa chỉ 1  Thắng Quyết Tổ đội ghém – tô  0868960134 Tp HCM 2 3 4 5 6 7 8 9

Danh sách các tổ đội thợ chuyên thi công cốt thép công trình

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐỘI THỢ CHUYÊN THI CÔNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH Stt Họ tên ( níc face ) Tổ đội Số điện thoại Địa chỉ 1 Cường Mập Thép 0934973317 Tp HCM 2 Phương Thép 0962104080-0947104080 Tp HCM 3 Tuấn Thép 0917802806 Tp HCM 4 5 6 7 8 9

Danh sách các tổ đội thợ chuyên thi công coffa

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐỘI THỢ CHUYÊN THI CÔNG COFFA GỖ – THÉP – NHÔM Stt Họ tên ( níc face ) Tổ đội Số điện thoại Địa chỉ 1 Đường Coffa 0964730568  TP HCM 2 Quang Coffa 01275008333-  TP HCM 3 Đức – Quang Coffa 0367728727  TP HCM 4 5 6 7 8 9 […]

Danh sách các tổ đội Thợ hồ phụ hồ tại Thành Phố Hồ Chí Minh

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐỘI THỢ HỒ PHỤ HỒ TẠI TP HCM Stt Họ tên ( Ních Face ) Tổ đội – Thợ chuyên  Số điện thoại Địa chỉ 1 Anh Quang Tổ đội hồ 0973427207  Bình Dương 2 Hùng Tổ đội hồ 0907453151  Bình Dương 3 4 5 6 7 8 9

Call Now Button