Danh sách các tổ đội thợ chuyên thi công coffa

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐỘI THỢ CHUYÊN THI CÔNG COFFA GỖ – THÉP – NHÔM

Stt Họ tên ( níc face ) Tổ đội Số điện thoại Địa chỉ
1 Đường Coffa 0964730568  TP HCM
2 Quang Coffa 01275008333-  TP HCM
3 Đức – Quang Coffa 0367728727  TP HCM
4
5
6
7
8
9

☎️  LIÊN HỆ: 07676.34556 – 0979.284.380
🚀 🚀 web : https://cungungnhanluc24h.com

 

hotline cung ứng nhân lực

Call Now Button