Category Archives: Thi công trần thạch cao trần nhựa

Thợ thi công trần vách thạch cao
Thợ thi công trần vách thạch cao

TÍNH VẬT TƯ THẠCH CAO THEO LINH SAU

https://vinhtuong.com/dinh-muc-vat-tu-thi-cong

TRẦN VÁCH THẠCH CAO TẠI SÀI GÒN

STT TẤM THẠCH CAO CHỨC NĂNG QUY CÁCH ĐVT
1 TC chống ẩm vuông/vạt cạnh  Gyproc dày 9.0mm 1220*2440*9.0mm Tấm 154,000
2 TC chống ẩm vạt cạnh  Gyproc dày 12.7mm 1220*2440*12.7mm Tấm 209,000
3 TC chống ẩm vạt cạnh  Gyproc dày 15mm 1220*2440*15mm Tấm 323,000
4 Thạch cao chống cháy Gyproc dày 12.7mm 1220*2440*12.7mm Tấm 238,000
5 Thạch cao chống cháy Gyproc dày 15.8mm 1220*2440*15.8mm Tấm 289,000
6 Thạch cao chống va đập Duraline 1200*2400*13mm Tấm 296,000
7 Thạch cao chịu ẩm – chống cháy dày 15mm 1220*2440*15mm Tấm 400,000
8 Tấm Shaftliner (sử dụng cho khung CH) 608X2440X25.4mm Tấm 291,500
III CÁC LOẠI TẤM TIÊU ÂM QUY CÁCH ĐVT
1 Gyptone Big Quattro 4, KT lỗ vuông 12x12mm 1200x2400x12.5 Tấm 626,000
2 Gyptone Big Line 6, KT lỗ chữ nhật 6x80mm 1200x2400x12.5 Tấm 626,000
3 Gyptone Big Sixtro 3, KT lỗ tròn 1200x2400x12.5 Tấm 626,000
IV TẤM THẠCH CAO DÁN PVC QUY CÁCH ĐVT
1 Thạch cao dán PVC Đài Loan (Tấm lớn) 1210*2425*9.0mm Tấm 160,000
2 Thạch cao dán PVC Đài Loan (Tấm nhỏ) 1210*603*9mm Tấm 40,000
3 Thạch cao dán giấy bạc (Chống nóng) 1210*2425*9.0mm Tấm 154,000
V TẤM THẠCH IN LỤA – ÉP HOA VĂN QUY CÁCH ĐVT
1 Thạch cao phủ lụa trắng VT50  (Tấm lớn) 1210*2425*9.0mm Tấm 138,000
2 Thạch cao phủ lụa trắng VT50  (Tấm nhỏ) 1210*603*9mm Tấm 35,500
3 Thạch cao in hoa văn nổi /chìm (Tấm nhỏ) 1210*603*9mm Tấm 38,000
4 Thạch cao phủ lụa trắng đục lỗ hoa văn Sakura 1210*603*9mm Tấm 36,500
5 Thạch cao phủ lụa trắng đục lỗ hoa văn Blossom,
Coterga – PL; Ocean-D; Ocean-T
1210*610*9mm Tấm 36,000
VI CỬA THÔNG TRẦN QUY CÁCH ĐVT
1 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 300x300x9mm Tấm 156,000
2 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 400x400x9mm Tấm 174,000
3 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 450x450x9mm Tấm 225,000
4 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 500x500x9mm Tấm 199,000
5 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 600x600x9mm Tấm 284,000
6 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 300x300x12.7mm Tấm 165,000
07 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 400x400x12.7mm Tấm 238,000
8 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 450x450x12.7mm Tấm 258,000
9 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 500x500x12.7mm Tấm 276,000
10 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 600x600x12.7mm Tấm 331,000
11 Cửa thăm trần TC chống ẩm 300x300x9mm Tấm 181,000
12 Cửa thăm trần TC chống ẩm 400x400x9mm Tấm 206,000
13 Cửa thăm trần TC chống ẩm 450x450x9mm Tấm 225,000
14 Cửa thăm trần TC chống ẩm 500x500x9mm Tấm 233,000
15 Cửa thăm trần TC chống ẩm 600x600x9mm Tấm 284,000
16 Tấm thông trần Duraflex 450x450x6mm Tấm 199,000
17 Tấm thông trần Duraflex 600x600x6mm Tấm 274,000

* Chú ý: 

Bảng giá tấm có giá trị từ 01/07/2017 cho sản phẩm thạch cao  tiêu chuẩn , chống cháy , chống ẩm , chống va đập , thạch cao trang trí , cửa thăm trần … 

☎️  LIÊN HỆ: 0914.153.268 – 0978.020.072
🚀 🚀 web : https://suanhanhanh24h.vn

Gọi 0914153268

zalo

Thợ thi công thạch cao
Thợ thi công thạch cao

BẢNG GIÁ VẬT TƯ THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG THƯỜNG

STT TÊN HÀNG SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐVT  ĐƠN GIÁ BAO GỒM VAT
I VẬT TƯ KHUNG XƯƠNG TRẦN THẢ THƯỜNG 
1 Thanh V 3.6m Cây 10,000
2 Ty 1220*2440*12.7mm Tấm 154,000
 
3 TC vạt cạnh  Gyproc dày 15mm 1220*2440*15mm Tấm 221,000
II VẬT TƯ KHUNG XƯƠNG TRẦN CHÌM THƯỜNG 
1 Thanh U 3.6m cây 15,000
2 Thanh V 3.6m Cây 10,000
3 Pas lỗ Pas treo ty Bịch 40,000
4 Tắc kê sắt Nở sắt bắt vào sàn bê tông
5 Vít đen Cố đinh khung Bịch ,000
6 Băng keo lưới 20,000
III VÁCH THẠCH CAO
Cây U76 U ngang cây 35.000dđ
2 Cây U75 U đứng cây 33,000
3 Boaral Tấm Tấm 102,000
IV TRẦN THẢ KHUNG XƯƠNG VĨNH TƯỜNG
1 Thanh 3.6m 1210*2425*9.0mm Tấm 160,000
2 Thanh 1.2m 1210*603*9mm Tấm 40,000
3 Thanh 0.6m 1210*2425*9.0mm Tấm 154,000
V TẤM THẠCH CAO TRẦN CHÌM KHUNG XƯƠNG VĨNH TƯỜNG
1 Thạch cao phủ lụa trắng VT50  (Tấm lớn) 1210*2425*9.0mm Tấm 138,000
2 Thạch cao phủ lụa trắng VT50  (Tấm nhỏ) 1210*603*9mm Tấm 35,500
3 Thạch cao in hoa văn nổi /chìm (Tấm nhỏ) 1210*603*9mm Tấm 38,000
4 Thạch cao phủ lụa trắng đục lỗ hoa văn Sakura 1210*603*9mm Tấm 36,500
5 Thạch cao phủ lụa trắng đục lỗ hoa văn Blossom,
Coterga – PL; Ocean-D; Ocean-T
1210*610*9mm Tấm 36,000

BẢNG GIÁ TẤM THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG

STT TÊN HÀNG SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐVT  ĐƠN GIÁ BAO GỒM VAT
I TẤM THẠCH CAO TIÊU CHUẨN GYPROC
1 Thạch cao vuông cạnh  Gyproc dày 9.0mm 1210*2425*9.0mm Tấm 116,000
2 TC vuông/vạt cạnh  Gyproc dày 12.7mm 1220*2440*12.7mm Tấm 154,000
3 TC vạt cạnh  Gyproc dày 15mm 1220*2440*15mm Tấm 221,000
II TẤM THẠCH CAO CHỨC NĂNG
1 TC chống ẩm vuông/vạt cạnh  Gyproc dày 9.0mm 1220*2440*9.0mm Tấm 154,000
2 TC chống ẩm vạt cạnh  Gyproc dày 12.7mm 1220*2440*12.7mm Tấm 209,000
3 TC chống ẩm vạt cạnh  Gyproc dày 15mm 1220*2440*15mm Tấm 323,000
4 Thạch cao chống cháy Gyproc dày 12.7mm 1220*2440*12.7mm Tấm 238,000
5 Thạch cao chống cháy Gyproc dày 15.8mm 1220*2440*15.8mm Tấm 289,000
6 Thạch cao chống va đập Duraline 1200*2400*13mm Tấm 296,000
7 Thạch cao chịu ẩm – chống cháy dày 15mm 1220*2440*15mm Tấm 400,000
8 Tấm Shaftliner (sử dụng cho khung CH) 608X2440X25.4mm Tấm 291,500
III CÁC LOẠI TẤM TIÊU ÂM
1 Gyptone Big Quattro 4, KT lỗ vuông 12x12mm 1200x2400x12.5 Tấm 626,000
2 Gyptone Big Line 6, KT lỗ chữ nhật 6x80mm 1200x2400x12.5 Tấm 626,000
3 Gyptone Big Sixtro 3, KT lỗ tròn 1200x2400x12.5 Tấm 626,000
IV TẤM THẠCH CAO DÁN PVC
1 Thạch cao dán PVC Đài Loan (Tấm lớn) 1210*2425*9.0mm Tấm 160,000
2 Thạch cao dán PVC Đài Loan (Tấm nhỏ) 1210*603*9mm Tấm 40,000
3 Thạch cao dán giấy bạc (Chống nóng) 1210*2425*9.0mm Tấm 154,000
V TẤM THẠCH IN LỤA – ÉP HOA VĂN
1 Thạch cao phủ lụa trắng VT50  (Tấm lớn) 1210*2425*9.0mm Tấm 138,000
2 Thạch cao phủ lụa trắng VT50  (Tấm nhỏ) 1210*603*9mm Tấm 35,500
3 Thạch cao in hoa văn nổi /chìm (Tấm nhỏ) 1210*603*9mm Tấm 38,000
4 Thạch cao phủ lụa trắng đục lỗ hoa văn Sakura 1210*603*9mm Tấm 36,500
5 Thạch cao phủ lụa trắng đục lỗ hoa văn Blossom,
Coterga – PL; Ocean-D; Ocean-T
1210*610*9mm Tấm 36,000
VI CỬA THÔNG TRẦN
1 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 300x300x9mm Tấm 156,000
2 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 400x400x9mm Tấm 174,000
3 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 450x450x9mm Tấm 225,000
4 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 500x500x9mm Tấm 199,000
5 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 600x600x9mm Tấm 284,000
6 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 300x300x12.7mm Tấm 165,000
07 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 400x400x12.7mm Tấm 238,000
8 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 450x450x12.7mm Tấm 258,000
9 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 500x500x12.7mm Tấm 276,000
10 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 600x600x12.7mm Tấm 331,000
11 Cửa thăm trần TC chống ẩm 300x300x9mm Tấm 181,000
12 Cửa thăm trần TC chống ẩm 400x400x9mm Tấm 206,000
13 Cửa thăm trần TC chống ẩm 450x450x9mm Tấm 225,000
14 Cửa thăm trần TC chống ẩm 500x500x9mm Tấm 233,000
15 Cửa thăm trần TC chống ẩm 600x600x9mm Tấm 284,000
16 Tấm thông trần Duraflex 450x450x6mm Tấm 199,000
17 Tấm thông trần Duraflex 600x600x6mm Tấm 274,000

* Chú ý: 

Bảng giá tấm có giá trị từ 01/07/2017 cho sản phẩm thạch cao  tiêu chuẩn , chống cháy , chống ẩm , chống va đập , thạch cao trang trí , cửa thăm trần … 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG

STT TÊN HÀNG SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐVT  ĐƠN GIÁ BAO GỒM VAT
I VẬT TƯ KHUNG XƯƠNG VĨNH TƯỜNG  TRẦN THẢ THƯỜNG
1 Thanh V 1210*2425*9.0mm Tấm 116,000
2 Ty 1220*2440*12.7mm Tấm 154,000
3 TC vạt cạnh  Gyproc dày 15mm 1220*2440*15mm Tấm 221,000
II TẤM THẠCH CAO CHỨC NĂNG
1 TC chống ẩm vuông/vạt cạnh  Gyproc dày 9.0mm 1220*2440*9.0mm Tấm 154,000
2 TC chống ẩm vạt cạnh  Gyproc dày 12.7mm 1220*2440*12.7mm Tấm 209,000
3 TC chống ẩm vạt cạnh  Gyproc dày 15mm 1220*2440*15mm Tấm 323,000
4 Thạch cao chống cháy Gyproc dày 12.7mm 1220*2440*12.7mm Tấm 238,000
5 Thạch cao chống cháy Gyproc dày 15.8mm 1220*2440*15.8mm Tấm 289,000
6 Thạch cao chống va đập Duraline 1200*2400*13mm Tấm 296,000
7 Thạch cao chịu ẩm – chống cháy dày 15mm 1220*2440*15mm Tấm 400,000
8 Tấm Shaftliner (sử dụng cho khung CH) 608X2440X25.4mm Tấm 291,500
III CÁC LOẠI TẤM TIÊU ÂM
1 Gyptone Big Quattro 4, KT lỗ vuông 12x12mm 1200x2400x12.5 Tấm 626,000
2 Gyptone Big Line 6, KT lỗ chữ nhật 6x80mm 1200x2400x12.5 Tấm 626,000
3 Gyptone Big Sixtro 3, KT lỗ tròn 1200x2400x12.5 Tấm 626,000
IV TẤM THẠCH CAO DÁN PVC
1 Thạch cao dán PVC Đài Loan (Tấm lớn) 1210*2425*9.0mm Tấm 160,000
2 Thạch cao dán PVC Đài Loan (Tấm nhỏ) 1210*603*9mm Tấm 40,000
3 Thạch cao dán giấy bạc (Chống nóng) 1210*2425*9.0mm Tấm 154,000
V TẤM THẠCH IN LỤA – ÉP HOA VĂN
1 Thạch cao phủ lụa trắng VT50  (Tấm lớn) 1210*2425*9.0mm Tấm 138,000
2 Thạch cao phủ lụa trắng VT50  (Tấm nhỏ) 1210*603*9mm Tấm 35,500
3 Thạch cao in hoa văn nổi /chìm (Tấm nhỏ) 1210*603*9mm Tấm 38,000
4 Thạch cao phủ lụa trắng đục lỗ hoa văn Sakura 1210*603*9mm Tấm 36,500
5 Thạch cao phủ lụa trắng đục lỗ hoa văn Blossom,
Coterga – PL; Ocean-D; Ocean-T
1210*610*9mm Tấm 36,000
VI CỬA THÔNG TRẦN
1 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 300x300x9mm Tấm 156,000
2 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 400x400x9mm Tấm 174,000
3 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 450x450x9mm Tấm 225,000
4 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 500x500x9mm Tấm 199,000
5 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 600x600x9mm Tấm 284,000
6 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 300x300x12.7mm Tấm 165,000
07 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 400x400x12.7mm Tấm 238,000
8 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 450x450x12.7mm Tấm 258,000
9 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 500x500x12.7mm Tấm 276,000
10 Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn 600x600x12.7mm Tấm 331,000
11 Cửa thăm trần TC chống ẩm 300x300x9mm Tấm 181,000
12 Cửa thăm trần TC chống ẩm 400x400x9mm Tấm 206,000
13 Cửa thăm trần TC chống ẩm 450x450x9mm Tấm 225,000
14 Cửa thăm trần TC chống ẩm 500x500x9mm Tấm 233,000
15 Cửa thăm trần TC chống ẩm 600x600x9mm Tấm 284,000
16 Tấm thông trần Duraflex 450x450x6mm Tấm 199,000
17 Tấm thông trần Duraflex 600x600x6mm Tấm 274,000

☎️  LIÊN HỆ: 0914.153.268 – 0978.020.072
🚀 🚀 web : https://suanhanhanh24h.vn

Gọi 0914153268

zalo

Đơn Giá thi công trần thạch cao cổ điển và tân cổ điển

cổ điển và tân cổ điển

Đơn giá trần thạch cao cổ điển và tân cổ điển không hề rẻ như giá thi công trần hiện đại nguyên nhân chính ngoài yếu tố vật tư mà là độ khó của trần cổ điển và tân cổ điển đòi hỏi người thợ tay nghề cứng, làm nhiều công đoạn và tất nhiên thời gian thực […]

Làm gác lửng sàn đổ giả bằng tấm cemboard

Cấu tạo khung sàn Cemboard

Làm gác lửng , đổ sàn giả bằng tấm Cemboard là một giải pháp tối ưu chi phí xây dựng. Hiện nay có rất nhiều công trình lớn và nhỏ đang sử dụng giải pháp này. Đây là vật liệu nhẹ để làm sàn giả đúc mà không cần đến bê tông cốt thép. Tấm […]

Báo giá thi công tấm cemboard tại Tphcm 2023

Khung gác xà gồ tấm Cemboard

Tấm cemboard hiện nay đang là loại vật liệu được ưa chộng rộng rãi trong các ứng dụng vách ngăn, tường ngăn, lót sàn, làm sàn gác lửng, sàn giả đúc bởi những tính năng ưu việt như nhẹ, chống cháy, chống mối mọt, độ bền cao, chịu va đập tốt. Tuy nhiên giá thi công tấm […]

Báo Giá Thi Công Trần Vách Thạch Cao Năm 2023 Tại Sài Gòn

Báo giá thi công trần vách thạch cao năm 2023 tại Sài Gòn

Thi công Trần Vách Thạch cao 2023 tại TP HCM Nhận tư vấn thiết kế và báo giá thi công thạch cao (trần và vách ngăn) cho các công trình: tòa nhà cao ốc, biệt thự, vila, khách sạn, trường học, spa, quán cà phê, nhà ở, nhà ống, nhà cấp 4, công ty xí nghiệp, hội […]

Giá thi công trần thạch cao bao nhiêu tiền 1m2 tại Sài Gòn năm 2021

Giá thi công trần vách thạch cao năm 2021

ĐƠN GIÁ THI CÔNG TRẦN THẠCH CAO 1.Bảng giá thi công trần thạch cao chưa bao gồm sơn bả: Bảng giá này quý khách hàng áp dụng cho nhà dân dụng, cửa hàng, văn phòng… không bao gồm thuế VAT 10%. Báo giá thi công thạch cao chưa sơn bả matit, là báo giá thi […]

Bảng giá thi công trần vách thạch cao mới nhất năm 2021 tại Sài Gòn

Đơn giá thi công trần vách thạch cao mới nhất năm 2021

Thi công trần thạch cao tại TP HCM Nhận tư vấn thiết kế và báo giá thi công thạch cao (trần và vách ngăn) cho các công trình: tòa nhà cao ốc, biệt thự, vila, khách sạn, trường học, spa, quán cà phê, nhà ở, nhà ống, nhà cấp 4, công ty xí nghiệp, hội […]

Sập trần thạch cao suýt gây tai nạn nghiêm trọng

Trần thạch cao bị sập

Trần Thạch cao bị sập không còn xa lạ gì với chúng ta nữa. Các vụ sập trần diễn ra thường xuyên hàng năm, từ các công trình mới thi công cũng như các công trình lâu ngày xuống cấp. Nguyên Nhân Sập Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến Sập trần. Nhưng nguyên nhân chủ […]

Tấm Thạch Cao Gyptone® Tiêu Âm

Tấm Thạch Cao Gyptone® Tiêu Âm Gyptone® là tấm thạch cao trang trí và tiêu âm độc đáo với bề mặt được đục lỗ sắc sảo và mặt sau được phủ bởi một lớp giấy tiêu âm đặc biệt. Gyptone® được thiết kế và sản xuất theo công nghệ của Châu Âu và là sản […]

Tấm Thạch Cao Gyproc® Chịu Ẩm

Tấm Thạch Cao Gyproc® Chịu Ẩm Sản phẩm Tấm Thạch Cao Gyproc® Chịu Ẩm với chức năng kép: chịu ẩm, chống cháy lan. Với 2 tính năng tích hợp vừa Chịu Ẩm lại Chống Cháy Lan nên có thể ứng dụng cho nhiều không gian sống: như phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm và những […]

Call Now Button