Danh sách các tổ đội thợ chuyên thi công cốt thép công trình

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐỘI THỢ CHUYÊN THI CÔNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH

Stt Họ tên ( níc face ) Tổ đội Số điện thoại Địa chỉ
1 Cường Mập Thép 0934973317 Tp HCM
2 Phương Thép 0962104080-0947104080 Tp HCM
3 Tuấn Thép 0917802806 Tp HCM
4
5
6
7
8
9
Call Now Button