Danh sách các tổ đội chuyên thi công chống thấm

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐỘI CHUYÊN THI CÔNG CHỐNG THẤM

Stt Họ tên ( níc face ) Tổ đội Số điện thoại Điạ chỉ

 

Call Now Button