THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở

Khi bạn muốn xây dựng nhà ở nhưng không biết các thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở được thực hiện như thế nào? Những giấy tờ cần có trong bộ hồ sơ nộp cơ quan chức năng. Bài viết sau Sửa Nhà Nhanh 24h sẽ cung cấp những thông tin cần thiết. Cũng như giúp mọi người hiểu hơn về nội dung này.
Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý để cơ quan nhà quản lý việc xây dựng công trình. Có 3 loại giấy phép xây dựng được cấp là:
+ Giấy phép xây dựng mới
+ sửa chữa, cải tạo 
+ Di dời công trình.
Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở
– Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu).
– Bản sao sổ đỏ, kèm sơ đồ đất. Hoặc sờ đồ xác định ranh giới lô đất, cao độ đo trên thực địa theo tỉ lệ quy định của địa chính.
– 2 bản vẽ thiết kế nhà do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện. Đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 10/2012/TT-BXD).
Cơ quan nào cấp phép xây dụng nhà ở
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý thủ tục xin cấp phép xây dụng nhà ở được quy định như sau.
– Đối nhà ở riêng lẻ của người dân. Hoặc các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính quận, huyện thì được cấp tại UBND quận/ huyện.
– Đối với nhà ở riêng lẻ ở điểm khu dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng. Được cấp cấp phép tại UBND xã nơi có công trình xây dựng.
Các bước tiến hành thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở
Để xin được giấy phép xây dựng nhà ở. Chủ đầu tư cần phải tiến hành các bước làm thủ tục xin giấy phép xây dựng. Và được tiến hành theo các bước như sau.
– Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền.
– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thẩm định hồ sơ và sẽ kiểm tra ở thực địa. Ở đây sau khi kiểm tra cán bộ địa chính sẽ thông báo cho chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ bằng cách sửa hoặc thêm các loại giấy tờ cần thiết. (Cơ quan nhà nước có thể xem xét không cấp phép xây dựng nếu hồ sơ không hoàn chỉnh sau 2 lần chỉnh sửa).
Thời gian xin cấp phép xây dựng nhà ở
– Thời gian cấp giấy phép xây dựng nhà ở sẽ không quá 15 ngày làm việc đối với nhà ở đô thị. Đối với nhà ở vùng nông thôn là 10 ngày tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp gia hạn hoặc xin cấp lại giấy phép xây dựng. Sẽ không quá 10 ngày kể từ khi hồ sơ hợp lệ được nhận.
Trường hợp quá hạn cấp phép nhưng cơ quan nhà nước vẫn cần phải xem xét thêm. Thì phải thông báo đến chủ đầu tư biết lý do bằng văn bản. Ngoài ra cũng phải tiến hành báo cáo cấp có thẩm quyền trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện. Nhưng việc này cũng không được kéo dài quá 10 ngày tính từ khi hết hạn.
Chủ đầu tư căn cứ thời gian ghi trong giấy hẹn để đến nhận hồ sơ và nộp lệ phí. Giấy phép xây dựng có hiệu lực 01 năm và có thể xin gia hạn 06 tháng.
Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận. Mà cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng không trả lời. Chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp phép.
Call Now Button