PHÒNG TẮM KÍNH CƯỜNG LỰC

I : PHÒNG TẮM KÍNH DÒNG TIÊU CHUẨN ( 850k/m2 )

 1.  Các sản phẩm inox màu trắng – Dòng Standar

Đây là dòng sản phẩm sử dụng phụ kiện inox 304 chất lượng cao nhưng giá thành bình dân mang các thương hiệu Vickini (Việt Nam) và GMT (Trung Quốc).

A. Phòng tắm kính Standard V135

Phòng tắm kính Standard V135

850,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện: Vickini (3,400,000)

– Trường hợp cần tăng an toàn khi sử dụng quý khách có thể lựa chọn tăng thêm 01 bản lề : 700k

B. Phòng tắm kính Standard V090

Phòng tắm kính Standard V090

850,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện: Vickini (2,700,000)

– Trường hợp cần tăng an toàn khi sử dụng quý khách có thể lựa chọn tăng thêm 01 bản lề : 700k

 

C. Phòng tắm kính cửa lùa Standard VS

Phòng tắm kính cửa lùa Standard VS

850,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện: Vickini 

D. Phòng tắm kính Standard V180

Phòng tắm kính Standard V180

850,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện: Vickini (3,000,000)

– Trường hợp cần tăng an toàn khi sử dụng quý khách có thể lựa chọn tăng thêm 01 bản lề : 700k

 

2. Các sản phẩm inox mạ màu – Dòng Gold

A. Phòng tắm kính cửa lùa phụ kiện màu đen VS

Phòng tắm kính cửa lùa phụ kiện màu đen VS

850,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện: Vickini 

B. Phòng tắm kính cửa lùa phụ kiện màu vàng hồng VS

Phòng tắm kính cửa lùa phụ kiện màu vàng hồng VS

850,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện: Vickini 

C. Phòng tắm kính cửa lùa phụ kiện màu vàng VS

Phòng tắm kính cửa lùa phụ kiện màu vàng VS

850,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện: Vickini 

II : PHÒNG TẮM KÍNH DÒNG CAO CẤP

Đây là dòng sản phẩm sử dụng phụ kiện của Hafele, đây là thương hiệu hàng đầu thế giới về phụ kiện nội thất đến từ Đức.

1 . Các sản phẩm màu trắng – Dòng Silve

a. Phòng tắm kính Silver 180

Phòng tắm kính Silver 180

850,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện:  HAFELE (7,200,000)

 • Lựa chọn bổ sung (tùy chọn)

Theo chuẩn chung mỗi phòng tắm sử dụng 02 bản lề, quý khách có thể gia tăng chắc chắn, an toàn khi sử dụng bằng cách lựa chọn thêm 01 bản lề nữa.

b. Phòng tắm kính Silver 135

Phòng tắm kính Silver 135

850,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện:  HAFELE (8,200,000)

 • Lựa chọn bổ sung (tùy chọn)

Theo chuẩn chung mỗi phòng tắm sử dụng 02 bản lề, quý khách có thể gia tăng chắc chắn, an toàn khi sử dụng bằng cách lựa chọn thêm 01 bản lề nữa.

c. Phòng tắm kính Silver 090

Phòng tắm kính Silver 090

850,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện:  HAFELE (5,500,000)

 • Lựa chọn bổ sung (tùy chọn)

Theo chuẩn chung mỗi phòng tắm sử dụng 02 bản lề, quý khách có thể gia tăng chắc chắn, an toàn khi sử dụng bằng cách lựa chọn thêm 01 bản lề nữa.

2 . Các sản phẩm mạ màu – Dòng Premium

a. Phòng tắm kính phụ kiện màu đen Premium H180B

Phòng tắm kính phụ kiện màu đen Premium H180B

850,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện:  HAFELE (9,700,000)

 • Lựa chọn bổ sung (tùy chọn)

Theo chuẩn chung mỗi phòng tắm sử dụng 02 bản lề, quý khách có thể gia tăng chắc chắn, an toàn khi sử dụng bằng cách lựa chọn thêm 01 bản lề nữa.

b. Phòng tắm kính phụ kiện màu đen Premium H135B

Phòng tắm kính phụ kiện màu đen Premium H135B

850,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện:  HAFELE (10,700,000)

 • Lựa chọn bổ sung (tùy chọn)

Theo chuẩn chung mỗi phòng tắm sử dụng 02 bản lề, quý khách có thể gia tăng chắc chắn, an toàn khi sử dụng bằng cách lựa chọn thêm 01 bản lề nữa.

c. Phòng tắm kính phụ kiện màu đen Premium H090B

Phòng tắm kính phụ kiện màu đen Premium H090B

850,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện:  HAFELE (8,000,000)

 • Lựa chọn bổ sung (tùy chọn)

Theo chuẩn chung mỗi phòng tắm sử dụng 02 bản lề, quý khách có thể gia tăng chắc chắn, an toàn khi sử dụng bằng cách lựa chọn thêm 01 bản lề nữa.

d. Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng hồng Premium H180RG

Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng hồng Premium H180RG

850,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện:  HAFELE (9,700,000)

 • Lựa chọn bổ sung (tùy chọn)

Theo chuẩn chung mỗi phòng tắm sử dụng 02 bản lề, quý khách có thể gia tăng chắc chắn, an toàn khi sử dụng bằng cách lựa chọn thêm 01 bản lề nữa.

e. Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng hồng Premium H135RG

Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng hồng Premium H135RG

850,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện:  HAFELE (10,700,000)

 • Lựa chọn bổ sung (tùy chọn)

Theo chuẩn chung mỗi phòng tắm sử dụng 02 bản lề, quý khách có thể gia tăng chắc chắn, an toàn khi sử dụng bằng cách lựa chọn thêm 01 bản lề nữa.

f. Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng hồng Premium H090RG

Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng hồng Premium H090RG

850,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện:  HAFELE (8,000,000)

 • Lựa chọn bổ sung (tùy chọn)

Theo chuẩn chung mỗi phòng tắm sử dụng 02 bản lề, quý khách có thể gia tăng chắc chắn, an toàn khi sử dụng bằng cách lựa chọn thêm 01 bản lề nữa.

g. Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng Premium H180

Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng Premium H180

850,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện:  HAFELE (9,700,000)

 • Lựa chọn bổ sung (tùy chọn)

Theo chuẩn chung mỗi phòng tắm sử dụng 02 bản lề, quý khách có thể gia tăng chắc chắn, an toàn khi sử dụng bằng cách lựa chọn thêm 01 bản lề nữa.

 

h. Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng Premium H135

Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng Premium H135

850,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện:  HAFELE (10,700,000)

 • Lựa chọn bổ sung (tùy chọn)

Theo chuẩn chung mỗi phòng tắm sử dụng 02 bản lề, quý khách có thể gia tăng chắc chắn, an toàn khi sử dụng bằng cách lựa chọn thêm 01 bản lề nữa.

i. Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng Premium H090

Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng Premium H090

850,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện:  HAFELE (8,000,000)

 • Lựa chọn bổ sung (tùy chọn)

Theo chuẩn chung mỗi phòng tắm sử dụng 02 bản lề, quý khách có thể gia tăng chắc chắn, an toàn khi sử dụng bằng cách lựa chọn thêm 01 bản lề nữa.

3 . Các sản phẩm mạ màu và chống vỡ – Dòng Luxury ( 1400k/m2 )

a. Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng hồng Luxury H180RG

Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng hồng Luxury H180RG

1,400,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện:  HAFELE (9,700,000)

 • Lựa chọn bổ sung (tùy chọn)

Theo chuẩn chung mỗi phòng tắm sử dụng 02 bản lề, quý khách có thể gia tăng chắc chắn, an toàn khi sử dụng bằng cách lựa chọn thêm 01 bản lề nữa.

b. Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng Luxury H180G

Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng Luxury H180G

1,400,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện:  HAFELE (9,700,000)

 • Lựa chọn bổ sung (tùy chọn)

Theo chuẩn chung mỗi phòng tắm sử dụng 02 bản lề, quý khách có thể gia tăng chắc chắn, an toàn khi sử dụng bằng cách lựa chọn thêm 01 bản lề nữa.

c. Phòng tắm kính phụ kiện màu đen Luxury H180B

Phòng tắm kính phụ kiện màu đen Luxury H180B

1,400,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện:  HAFELE (9,700,000)

 • Lựa chọn bổ sung (tùy chọn)

Theo chuẩn chung mỗi phòng tắm sử dụng 02 bản lề, quý khách có thể gia tăng chắc chắn, an toàn khi sử dụng bằng cách lựa chọn thêm 01 bản lề nữa.

d. Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng hồng Luxury H135RG

Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng hồng Luxury H135RG

1,400,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện:  HAFELE (10,700,000)

 • Lựa chọn bổ sung (tùy chọn)

Theo chuẩn chung mỗi phòng tắm sử dụng 02 bản lề, quý khách có thể gia tăng chắc chắn, an toàn khi sử dụng bằng cách lựa chọn thêm 01 bản lề nữa.

e. Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng hồng Luxury H135G

Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng hồng Luxury H135G

1,400,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện:  HAFELE (10,700,000)

 • Lựa chọn bổ sung (tùy chọn)

Theo chuẩn chung mỗi phòng tắm sử dụng 02 bản lề, quý khách có thể gia tăng chắc chắn, an toàn khi sử dụng bằng cách lựa chọn thêm 01 bản lề nữa.

f. Phòng tắm kính phụ kiện màu đen Luxury H135B

Phòng tắm kính phụ kiện màu đen Luxury H135B

1,400,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện:  HAFELE (10,700,000)

 • Lựa chọn bổ sung (tùy chọn)

Theo chuẩn chung mỗi phòng tắm sử dụng 02 bản lề, quý khách có thể gia tăng chắc chắn, an toàn khi sử dụng bằng cách lựa chọn thêm 01 bản lề nữa.

g. Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng hồng Luxury H090RG

Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng hồng Luxury H090RG

1,400,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện:  HAFELE (8,000,000)

 • Lựa chọn bổ sung (tùy chọn)

Theo chuẩn chung mỗi phòng tắm sử dụng 02 bản lề, quý khách có thể gia tăng chắc chắn, an toàn khi sử dụng bằng cách lựa chọn thêm 01 bản lề nữa.

h. Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng Luxury H090G

Phòng tắm kính phụ kiện màu vàng Luxury H090G

1,400,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện:  HAFELE (8,000,000)

 • Lựa chọn bổ sung (tùy chọn)

Theo chuẩn chung mỗi phòng tắm sử dụng 02 bản lề, quý khách có thể gia tăng chắc chắn, an toàn khi sử dụng bằng cách lựa chọn thêm 01 bản lề nữa.

i. Phòng tắm kính phụ kiện màu đen Luxury H090B

Phòng tắm kính phụ kiện màu đen Luxury H090B

1,400,000 /m2

– Giá phòng tắm bao gồm Kính + Nhân công lắp đặt

 phụ kiện:  HAFELE (8,000,000)

 • Lựa chọn bổ sung (tùy chọn)

Theo chuẩn chung mỗi phòng tắm sử dụng 02 bản lề, quý khách có thể gia tăng chắc chắn, an toàn khi sử dụng bằng cách lựa chọn thêm 01 bản lề nữa.

Tự nổ là một nhược điểm của kính cường lực và nguyên nhân chính bắt nguồn từ tạp chất trong phôi kính, bản thân các dây chuyền hiện đại hàng đầu thế giới cũng không lọc hết 100% tạp chất này. Tuy xác suất này là rất nhỏ nhưng tại các chung cư lớn chúng ta chứng kiến nhiều và không khỏi hoang mang về điều này. Với dòng phòng tắm Luxury, N.A.V.I GLASS cung cấp sản phẩm kính cường lực chống tự vỡ, sản phẩm sau cường lực sẽ được cho qua bước loại các sản phẩm lỗi, tấm nào bị tạp chất sẽ bị vỡ trước khi xuất xưởng.

– Phòng tắm kính Luxury H090B sử dụng bản lề tường kính 90 độ, phụ kiện inox 304 của HAFELE (Thương hiệu phụ kiện nội thất hàng đầu thế giới đến từ Đức). Sản phẩm được mạ màu đen giúp mang đến điểm nhấn đặc biệt cho không gian. Phòng tắm màu đen tạo sự cá tính đầy quyến rũ cho chúng ta nét sâu lắng riêng.

– Kính trắng 10mm cường lực đạt Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7455-2013 về Kính xây dựng.

– Silicone trung tính và chống nấm mốc trong môi trường ẩm ướt của phòng tắm.

 

Call Now Button