CÁC CỤ DẠY KHÔNG LÀM LẤY ” CỨT ” MÀ ĂN

CÁC CỤ DẠY CẤM CÓ SAI

  • Đời cha ông khó khăn, thì mình cần phải cố gắng. Chứ không cố gắng ngồi chờ sung rụng thì suốt đời nghèo đói, không thể mở mày mở mặt. Không chỉ đời mình mà đời con cháu mình mai sau mãi phải đi làm thuê cho thiên hạ
  • Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu những kẻ say sưa rượu chè

 

Call Now Button