NÓNG: Người lao động, doanh nghiệp có thể làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

- Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 có thể làm thủ tục để được hỗ trợ trên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng cách truy cập vào địa chỉ https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-danh-sach-dich-vu-cong.html.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội vừa có Công văn 2582/LĐTBXH-VP triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Người lao động có thể làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 trên Cổng DVCQG
Người lao động có thể làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 trên Cổng DVCQG

Theo đó, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội xây dựng, hoàn thiện và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: www.ncovi.dichvucong.gov.vn) gồm:

– Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

– Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

– Hỗ trợ người lao động ngừng việc.

- Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;
Hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn

– Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

– Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 có thể làm thủ tục để được hỗ trợ trên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng cách truy cập vào địa chỉ https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-danh-sach-dich-vu-cong.html .

 

Tin, ảnh: A/Chi

Nguồn: https://baomoi.com/nong-nguoi-lao-dong-co-the-lam-thu-tuc-nhan-tien-ho-tro-covid-19-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia/c/39802202.epi?fbclid=IwAR2DzhAnt8smukkDzp4Fxz7waZBAw8FCsMfK0PdHu_IRyxeyCh6FvFUSppg

 

 

Call Now Button