Trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 được hỗ trợ 1 triệu đồng 1 trẻ

Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa ký ban hành quyết định số 1013/QĐ-LĐTBXH về việc hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19.

Trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 được hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ
Trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 được hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ

Theo quyết định này, con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021 sẽ được hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/trẻ. Danh sách trẻ em được hỗ trợ do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp. Nguồn kinh phí hỗ trợ được lấy từ nguồn vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung giao Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thủ tục hỗ trợ cho trẻ em và thanh quyết toán ngay sau khi kết thúc hoạt động hỗ trợ.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

* Bộ trưởng cũng đã ký ban hành quyết định về việc hỗ trợ trẻ em ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, trong đó, trẻ em mồ côi cha mẹ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cha hoặc mẹ do đại dịch Covid-19 từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021 được hỗ trợ 2 triệu đồng/trẻ.

Để chính sách nhanh chóng đến với các em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm các quy định, tiêu chuẩn về bảo đảm an toàn, phòng, chống lây nhiễm Covid-19 cho trẻ em; ưu tiên điều trị, chăm sóc trẻ em bị nhiễm Covid-19 tại các cơ sở y tế; quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần, tâm lý xã hội cho trẻ em và phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai kịp thời, đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho trẻ em thuộc đối tượng hưởng chính sách.

Theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, trẻ em phải điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn; hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4 đến hết năm nay.

Link gốc: https://ttbc-hcm.gov.vn/tre-em-la-con-cua-san-phu-bi-nhiem-covid-19-duoc-ho-tro-1-trieu-dongtre-17675.html?fbclid=IwAR2LHEdaxvjrmZCrdmmhtho70faHx4pMuYqhW0fJJsFc3J0AgM9ne-VSmZE

☎️  LIÊN HỆ: 0914.153.268 – 0978.020.072
🚀 🚀 web : https://suanhanhanh24h.vn

Gọi 0914153268

zalo

Call Now Button