Danh sách các tổ đội thợ đào móng, đập phá tháo dỡ công trình

đội đào móng

Đội đập phá tháo dỡđội đào móng

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐỘI THỢ ĐÀO MÓNG ĐẬP PHÁ THÁO DỠ CÔNG TRÌNH

Stt Họ tên ( ních face )  Tổ đội Số điện thoại Địa chỉ
1 Xe cuốc 0919240474 – 0903743373  TP HCM
2 Xe cuốc 0986111038 Quận 9
3 Phương Defects, đục bê tông công trình 0777135684 Tp HCM
4 Vũ ( Long Chautrang ) Xe cuốc , tháo dỡ, đập phá 0948992264 Tp HCM
5
6
7
8
9
Call Now Button