Danh sách các tổ đội chuyên thi công thạch cao tại tp hcm

DẠNH SÁCH CÁC TỔ ĐỘI THỢ THI CÔNG THẠCH CAO TẠI TP HCM

Stt Họ tên ( Ních face ) Tổ đội – Công ty SĐT Địa chỉ liên hệ
1 Cảnh ( Minh Cảnh ) Thạch cao Tài Lộc 0983657103-0906073649
2 ( Bang Thachcao ) 0938008585 – 09738292189
3 ( Phuthach Nguyen ) Tổ đội 0989664373
4 (Thanh Hậu ) 1 thợ + 1 phụ 0945642525
5 Khắc Hồng  thợ 0587808465 Quận 12
6  ( Phục Hưng )  Thơ 0988234220 Bình dương
7 ( Họ Nguyễn Tên Quyết ) thợ 0987048378
8
9

 

Call Now Button