KHẢO SÁT NHÀ ANH HAI – CHỊ TIÊU BỊ LÚN NỨT DO NHÀ KẾ BÊN XÂY TẠI THỦ ĐỨC

1 . NHÀ ANH HAI

 

 

2 . NHÀ CHỊ TIÊU

 

3 . NHÀ BÉ NGÂN

 

4 . Vi DEO QUAY LẠI

 

Người đăng: Tống Thi vào Chủ nhật, 3 tháng 2, 2019

https://www.facebook.com/kysutongthi/videos/pcb.1226498704163923/1226497034164090/?type=3&theater

Người đăng: Tống Thi vào Chủ nhật, 3 tháng 2, 2019

 

 

Call Now Button