Tag Archives: chuyển nhượng

03 bước cho việc chuyển nhượng QSDĐ trở nên đơn giản

“Bán đất” là cụm từ xưa giờ đại đa số hay dùng, học Luật đất đai rồi mới biết nó được gọi là “Chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. Theo đó Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là Người sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất đó cho người được chuyển nhượng (gọi là bên nhận […]

Call Now Button