Tag Archives: hợp đồng chuyển nhượng đất

Hợp đồng mua bán đất đai không công chứng có thể sẽ bị thu hồi theo quy định của luật mới?

1. Cơ sở pháp lý:  – Luật đất đai 2013 – Bộ Luật dân sự 2015 2. Luật sư tư vấn: – Thứ nhất là điều kiện để thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất Đai 2013 có quy định cụ thể như sau:  […]

Call Now Button