Tag Archives: quy định mới phân lô tách thửa

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa

Ngày 05/12/2017 UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 60/2017/QĐ-UBND thay thế cho quyết định Quyết định 33/2014 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH —– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc […]

Call Now Button