Tag Archives: quy định ngầm

Quy định ngầm khi tháo dỡ đập phá nhà cũ

Quy định ngầm của ngành xây dựng

Có những quy định ngầm mà nhiều người Xây nhà, sửa nhà không hay biết. Nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình thi công cũng như tâm lý sau này. . . – Khi tháo dỡ công trình. Những đồ giá trị thì chủ nhà lấy cất đi hoặc chủ thầu quyết định. Nhưng những […]

Call Now Button