MỨC LƯƠNG THỢ HỒ PHỤ HỒ NĂM 2021

Mức lương thợ hồ phụ hồ năm 2021
MỨC LƯƠNG THỢ HỒ – PHỤ HỒ TẠI SÀI GÒN NĂM 2021
* PHỤ HỒ
+ Phụ học việc 280k – 300k
+ Phụ trung bình 300k -340k
+ Phụ giỏi 350k – 380k
+ Phụ đa năng 380k – 400k
* THỢ HỒ 
– Thợ ép, thợ học việc 400k – 420k
– Thợ xây tô bình thường, ốp lát thường 430k – 450k
– Thợ xây tô ốp lát tốt 460k tới 480k
– Thợ xây tô ốp lát giỏi, đa năng 500k – 550k, trở lên—-
* THỜI VỤ NGẮN NGÀY 
Tuyển thời vụ, tức là làm vài ngày dưới 1 tuần, Thợ và Phụ thời vụ thường phải tuyển Thợ Phụ giỏi vì phần đa làm các công việc khó không thể sửa lại như làm mới. Không nên sử dụng Thợ yếu làm Thời vụ
– Lương Thợ từ 600k tới 800k một ngày.
– Lương Phụ từ 400k tới 500k một ngàyLương trả theo tuần vào 17h thứ 7 hàng tuần.
Các bạn lưu ý khi đi làm.
Lương thợ hồ
Lương thợ hồ

Share thông tin tới bạn bè biết!
Các bạn nhớ đăng ký theo mẫu, đủ thông tin để người tuyển dụng gọi trực tiếp cho bạn! Thông tin rõ ràng đỡ mất lòng sau này

 

CÁC BẠN NHẤN VÀO TÊN SAU ĐỂ DẪN LINK ĐẾN ĐỊA CHỈ THAM GIA

I. GROUP HỘI THỢ HỒ VÀ CÔNG NHÂN XÂY DỰNG

1. Hội Thợ hồ và Công nhân xây dựng

a. Hội Thợ hồ Phụ hồ

b. HỘI THỢ HỒ PHỤ HỒ

2. Hội Thợ hồ Phụ hồ Sài gòn

a. Hội Thợ Hồ Sài Gòn

3. Hội Thợ hồ và Công nhân Xây dựng Hà Nội – Miền Bắc

4. Hội Thợ hồ và Công nhân Xây dựng Miền Trung

5. Hội Thợ hồ và Công nhân Xây dựng Miền Tây

II. FANPAGE THỢ HỒ, CÔNG NHÂN XÂY DỰNG

1. Hội Thợ Hồ Phụ Hồ

2. Hội Thợ Hồ

3. Trang chuyên Thợ hồ.Thợ xây

4. Cung Cấp Thợ Hồ Phụ Hồ

DỊCH VỤ XÂY DỰNG ANH THI

hotline: 07676 34556

webside: https://suanhanhanh24h.vn

Call Now Button