ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỚI NHẤT 2020

ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO THÔNG TƯ 10/2019/TT-BXD

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư số 10/2019/TT-BXD để xác định chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước gồm các bộ:

.
.
.
.
.
.

Hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2020.

————————————————————————

DỊCH VỤ SỬA NHÀ NHANH 24H

Tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0914153268

Webside: https://suanhanhanh24h.vn

Call Now Button