Thần đèn nâng khối nhà thờ hơn 2 ngàn tấn

Nâng cả khối nhà thờ nặng gần 2000 tấn lên khỏi mặt đất 2 mét. Chuyện tưởng không thể mà người Việt Nam này đã làm được.
Đúng là thần đèn trong truyền thuyết!
Nhấn đường link để xem thông tin!
Call Now Button