Tag Archives: thần đèn

Thần đèn nâng khối nhà thờ hơn 2 ngàn tấn

Nâng cả khối nhà thờ nặng gần 2000 tấn lên khỏi mặt đất 2 mét. Chuyện tưởng không thể mà người Việt Nam này đã làm được. Đúng là thần đèn trong truyền thuyết! Nhấn đường link để xem thông tin! https://www.facebook.com/tintucvtv24/videos/965389063648882/ https://www.facebook.com/tintucvtv24/videos/965389063648882/

Call Now Button