Độ tuổi được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Độ tuổi được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Về độ tuổi đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Theo Điều 5 và Điều 97 Luật Đất đai 2013 chỉ quy định người sử dụng đất bao gồm hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài và đối tượng được cấp GCNQSDĐ là người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Ngoài ra, điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về việc ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận như sau: nếu cấp cho cá nhân trong nước nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “CMND số:…”; trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”; trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “Giấy khai sinh số….”.

=> Như vậy hiện tại luật đất đai không hạn chế về độ tuổi của người đứng tên trên GCNQSDĐ. Hay nói cách khác người chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi) vẫn có thể đứng tên trên GCNQSDĐ.

Tuy nhiên chị lưu ý, mặc dù được đứng tên trên GCNQSDĐ song người chưa thành niên không thể tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất được mà phải thông qua người đại diện theo pháp luật căn cứ theo Điều 21 Bộ luật dân sự 2015.

Call Now Button