Tag Archives: kỹ thuật

KỸ NĂNG CỦA THẰNG THI CÔNG XÂY DỰNG

KỸ NĂNG CỦA THẰNG THI CÔNG 1. Phải biết đọc bản vẽ, lập dự toán, lập hồ sơ thầu:Cái này thì giống như làm bác sĩ phải biết dùng tai nghe, làm nông dân phải biết dùng cày cuốc vậy. Chưa vững những cái này thì đừng nói đến chuyện “ hành nghề” làm gì. […]

Hai anh kỹ sư kỹ thuật đứng cãi lý trên công trường

Hai kỹ thuật đứng cái lý

HAI ANH KỸ SƯ KỸ THUẬT ĐỨNG CÃI LÝ TRÊN CÔNG TRƯỜNG Sự va chạm giữa hai anh kỹ sư kỹ thuật cũ và mới, những kỹ sư bảo thủ luôn cho rằng mình đúng. Họ không bao giờ chịu lắng nghe tiếp nhận kiến thức mới hay chịu nhường nhịn khiêm tốn trước đồng […]

Call Now Button