Tag Archives: lừa đảo nhà thầu

Chiêu trò lừa đảo nhà thầu xây dựng phổ biến

Lừa đảo

CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO NHÀ THẦU XÂY DỰNG VÀ CÁC NGÀNH NGHỀ TƯƠNG TỰ KHÁC Cách thức chiêu trò lừa đảo tóm tắc như sau : Bước 1 : Bọn chúng cử ra 1 người, lấy thông tin số điện thoại thông qua biển báo công trình hoặc trên mạng. Sau đó gọi điện nói […]

Call Now Button