Tag Archives: trích lục thửa đất

Thủ tục, lệ phí xin trích lục bản đồ thửa đất

Thủ tục xin trích lục bản đồ thửa đất được thực hiện như thế nào? Lệ phí xin trích lục bản đồ thửa đất? Thẩm quyền cấp trích lục bản đồ thửa đất thuộc về cơ quan nào? Khi thực hiện thủ tục hành chính về chuyển nhượng, mua bán, thừa kế, tặng cho nhà, […]

Call Now Button