MỨC LƯƠNG NGÀY THỢ HỒ – PHỤ HỒ ĐĂNG KÝ TẠI TP HCM 2019 ( tham khảo )

THÔNG BÁO MỨC LƯƠNG NGÀY THỢ HỒ – PHỤ HỒ ĐĂNG KÝ TẠI TP HCM 2019 ( tham khảo )

Mẫu ghi thông tin đăng ký xin việc
Mẫu ghi thông tin đăng ký xin việc

 

* TUYỂN DỤNG LÀM LÂU DÀI, CÓ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, TĂNG CA RÕ RÀNG

 

 PHỤ HỒ
+ Phụ học việc 250k
+ Phụ trung bình 300k
+ Phụ giỏi 350k
+ Phụ đa năng 400k

THỢ HỒ 
– Thợ ép 350k
– Thợ xây tô bình thường, ốp lát thường 400k
– Thợ xây tô ốp lát khá 420k
– Thợ xây tô ốp lát tốt 420k tới 450k
– Thợ xây tô ốp lát giỏi, đa năng 500k

—-

* THỜI VỤ NGẮN NGÀY – THỜI VỤ

( Tuyển thời vụ, tức là làm vài ngày dưới 1 tuần, làm vài ngày lại nghỉ )

– Lương Thợ từ 500k tới 800k một ngày.
– Lương Phụ từ 350k tới 400k một ngày

Lương trả theo tuần vào 17h thứ 7 hàng tuần.
Các bạn lưu ý khi đi làm, thỏa thuận và hợp đồng rõ ràng, không mập mờ xảy ra bất hòa về sau.

Share thông tin tới bạn bè cùng biết!

Call Now Button